Skip links

Prototyp – najważniejsza część produkcji

Prototypowanie – to jedna z najbardziej skutecznych oraz wizualnych technik analitycznych służących do osiągania potwierdzania potrzeb i wymagań użytkowników poprzez iteracyjny proces tworzenia projektu lub modelu. Prototypowanie także wykorzystuje się w celu optymalizowania doświadczeń użytkownika – user experience, do oceny wszystkich możliwych opcji projektowych oraz jako podstawa do rozwoju i polepszenia końcowego rozwiązania. Najważniejszym w prototypowaniu jest to, że model rozwiązania końcowego zostaje szybko dostarczony użytkownikowi, co pozwala na łatwe zidentyfikowanie brakujących albo też nie poprawnie wyspecyfikowanych wymagań oraz wadliwych założeń poprzez wskazanie tego jak produkt końcowy będzie wyglądać oraz jakie będą jego właściwości lub zachowania już na wczesnych etapach produkcji.

Podejścia do tworzenia modeli

Modele tymczasowe – najprostsze podejście do tworzenia modeli, które odbywa się za pomocą użycia narzędzia do modelowania, nawet przy wykorzystaniu ołówka i papieru w celu sprecyzowania oraz pozyskiwania wymagań.

Modele funkcjonalne – tego typu prototyp jest tworzony w celu przełożenia wstępnych wymagań na końcowe działające rozwiązanie. Przy takim podejściu wytwarza się działające rozwiązanie, dlaczego zwykle niezbędne jest wykorzystywanie narzędzi specjalizowanych. W taki sposób stworzony prototyp może być częścią końcowego rozwiązania. Dlatego często model ten nazywany jest ewolucyjnym, ponieważ wytworzony na samym początku przekłada się na rozwiązanie ostateczne.

Zalety

pexels senne hoekman 1178498 2
  • Prototyp daje możliwość szybkiego dostarczania wizualnej reprezentacji końcowego rozwiązania.
  • Pozwala także na łatwe uzyskiwanie niezbędnych informacji oraz ocenę dostarczonego rozwiązania, feedbacku od interesariuszy.
  • Przy użyciu tymczasowych prototypów użytkownik ma możliwość do swobodnego formułowania swoich poglądów i pomysłów, ponieważ po tym etapie nie szkoda jest pozbyć się tego prototypu.
  • Szczegółowe i precyzyjne prototypy wybranego fragmentu funkcjonalności mogą występować jako bardzo przydatny sposób do znalezienia nowych technologii oraz wykorzystywane przy sporządzeniu technologicznych studiów wykonalności.

Sprawdź nas!

Jeżeli chcesz zapoznać się z naszymi realizacjami odwiedź nasze portfolio, a w przypadku stosowanych rozwiązań stronę poświęconą naszej technologii.

Chcesz wysłać zapytanie ofertowe? Pisz na info@stolmar.co

pl_PLPL